Terminal Block Barrier Blocks

Home > All Manufacturers > Terminal Block Barrier Blocks

Part Number Manufacturer Description Eu RoHS China RoHS Reach compliant
0134420000 Weidmuller CONN BARRIER STRIP 2CIRCUIT
0140320000 Weidmuller CONN BARRIER STRIP 4CIRCUIT
0140620000 Weidmuller CONN BARRIER STRIP 6CIRCUIT
0141620000 Weidmuller CONN BARRIER STRIP 10CIRCUIT
0241260000 Weidmuller CONN BARRIER STRIP 12CIRCUIT
0241460000 Weidmuller CONN BARRIER STRIP 12CIRCUIT
0243520000 Weidmuller CONN BARRIER STRIP 12CIRCUIT
0243820000 Weidmuller CONN BARRIER STRIP 2CIRCUIT
0244220000 Weidmuller CONN BARRIER STRIP 16CIRCUIT
0244320000 Weidmuller CONN BARRIER STRIP 16CIRCUIT
0273820000 Weidmuller CONN BARRIER STRIP 2CIRCUIT
0273920000 Weidmuller CONN BARRIER STRIP 3CIRCUIT
0274020000 Weidmuller CONN BARRIER STRIP 4CIRCUIT
0274060000 Weidmuller CONN BARRIER STRIP 4CIRCUIT
0274120000 Weidmuller CONN BARRIER STRIP 5CIRCUIT
0274270000 Weidmuller CONN BARRIER STRIP 6CIRCUIT
0274420000 Weidmuller CONN BARRIER STRIP 8CIRCUIT
0274620000 Weidmuller CONN BARRIER STRIP 10CIRCUIT
0370160000 Weidmuller CONN BARRIER STRIP 14CIRCUIT
0382100101 MOLEX CONN BARRIER STRIP 1CIRCUIT
0382100103 MOLEX CONN BARRIER STRIP 3CIRC 0.563"
0382100114 MOLEX CONN BARRIER STRP 14CIRC 0.563"
0382100115 MOLEX CONN BARRIER STRP 15CIRC 0.563"
0382100116 MOLEX CONN BARRIER STRP 16CIRC 0.563"
0382100117 MOLEX CONN BARRIER STRP 17CIRC 0.563"
0382100118 MOLEX CONN BARRIER STRP 18CIRC 0.563"
0382100120 MOLEX CONN BARRIER STRP 20CIRC 0.563"
0382100201 MOLEX CONN BARRIER STRIP 1CIRCUIT
0382100202 MOLEX CONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.563"
0382100203 MOLEX CONN BARRIER STRIP 3CIRC 0.563"
0382100205 MOLEX CONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.563"
0382100210 MOLEX CONN BARRIER STRP 10CIRC 0.563"
0382100212 MOLEX CONN BARRIER STRP 12CIRC 0.563"
0382100221 MOLEX CONN BARRIER STRP 21CIRC 0.563"
0382100222 MOLEX CONN BARRIER STRP 22CIRC 0.563"
0382100223 MOLEX CONN BARRIER STRP 23CIRC 0.563"
0382100224 MOLEX CONN BARRIER STRP 24CIRC 0.563"
0382100226 MOLEX CONN BARRIER STRP 26CIRC 0.563"
0382100302 MOLEX CONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.563"
0382100303 MOLEX CONN BARRIER STRIP 3CIRC 0.563"
0382100304 MOLEX CONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.563"
0382100305 MOLEX CONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.563"
0382100306 MOLEX CONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.563"
0382100307 MOLEX CONN BARRIER STRIP 7CIRC 0.563"
0382100308 MOLEX CONN BARRIER STRIP 8CIRC 0.563"
0382100309 MOLEX CONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.563"
0382100310 MOLEX CONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.563"
0382100311 MOLEX CONN BARRIER STRP 11CIRC 0.563"
0382100312 MOLEX CONN BARRIER STRP 12CIRC 0.563"
0382100313 MOLEX CONN BARRIER STRP 13CIRC 0.563"
05-October-2023 13:51:56